ZAPROSZENIE

 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

POLSKIE TOWARZYSTWO TRIBOLOGICZNE

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI
PIB w Radomiu

serdecznie zaprasza na:

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ TRIBOLOGICZNĄ 2015
XXXIV Jesienna Szkoła Tribologiczna
Tribologia w zrównoważonym rozwoju techniki,

która odbędzie się w dniach 14-17.09.2015 w barokowym Zamku w Rydzynie

 

Tematyka konferencji obejmuje:
  1. Analiza procesów tribologicznych
  2. Metodyka badań tribologicznych
  3. Środki smarowe i procesy smarowania
  4. Materiały ślizgowe i cierne
  5. Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej
  6. Problematyka łożyskowania biomechanicznego
  7. Metody projektowania węzłów tribologicznych
  8. Modelowanie procesów zużyciowych w złożonych warunkach wymuszeń (np. mechaniczno-korozyjnych)
  9. Problematyka tribologiczna w rozwoju techniki
  10. Tribologia w dydaktyce (blok wykładów zamawianych kierowanych do młodych pracowników nauki)
Materiały do pobrania:
1. Komunikat konferencji nr 1 – pobierz
2. Formularz zgłoszenia – pobierz
3. Komunikat konferencji nr 2 – pobierz

 

Historia Zamku w Rydzynie:

Zamek w Rydzynie zbudowany został w końcu XVII w. na murach zamku gotyckiego z pierwszych lat XV wieku, wzniesionego dla Jana z Czerniny Rydzyńskiego. Zamek barokowy jest dziełem Włochów osiadłych w Polsce, Józefa Szymona Bellottiego i Pompeo Ferrariego. Pierwszymi właścicielami zamku byli Leszczyńscy. Wraz z parkiem i przyległymi terenami stanowił najokazalszą rezydencję magnacką w Wielkopolsce. W latach 1705-1709 zamek był rezydencją króla Polski Stanisława Leszczyńskiego.

Więcej informacji nt. Zamku w Rydzynie dostępna jest pod adresami:

http://zamek-rydzyna.com.pl

http://www.zamkipolskie.com